1 marca w koszalińskiej siedzibie WFOŚiGW podpisano umowę dofinasowania projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów”. Trzebiatów otrzyma ponad 11 milionów złotych unijnego dofinasowania, które pochodzą ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 1968 osób oraz ok. 100 podmiotów gospodarczych. Projekt „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów"  przyczyni się nie tylko do wzrostu skanalizowania Miasta Trzebiatów lecz również do poprawy jakości wód dorzecza Regi. Rzeka ta pełni rolę ważnego  korytarza ekologicznego – odbywa się nią wędrówka troci wędrownej na tarło.

Koszt całkowity projektu to ponad 22 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszu Spójności to 11 mln zł.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj