Choczewo, Gąski i Żarnowiec to trzy potencjalne lokalizacje dla przyszłej elektrowni atomowej. PGE Polska Grupa Energetyczna przestawiła swoje propozycje na konferencji prasowej, która odbyła się 25 listopada 2011 r.

W marcu 2010 roku Ministerstwo Gospodarki ogłosiło listę 27 potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowych. Powstałe we współpracy z samorządami propozycje były punktem wyjścia do przeprowadzonych przez inwestora analiz i badań. Sprawdzono również propozycje przedstawione przez resort.

Analizie poddano takie czynniki jak właściwości terenu, dostępność wody chłodzącej, środowisko przyrodnicze, położenie względem parków narodowych czy obszarów Natura 2000, obecne zagospodarowanie, własność terenu, logistykę i infrastrukturę. W efekcie wyłoniono trzy najdogodniejsze miejsca do realizacji inwestycji.

Przez kolejne dwa lata we wskazanych punktach prowadzone będą szczegółowe badania lokalizacyjne i środowiskowe. Ich wyniki pozwolą wskazać docelową lokalizację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Powinno nastąpić to do końca 2013 roku.

Potencjalne lokalizacje, wskazane przez PGE w złożonym procesie selekcji opartym na wielu kryteriach, są uszczegółowieniem propozycji lokalizacji, które znalazły się na liście Ministerstwa Gospodarki i kolejnym, ważnym etapem w polskiej drodze ku energetyce jądrowej, przewidzianym w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Wszystkie działania przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Lokalizacja „Choczewo” znajduje się w północnej części województwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim, na terenie gminy Choczewo, w okolicach miejscowości Lubiatowo, Kierzkowo i Kopalino. Teren lokalizacji położony jest bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim.

Lokalizacja „Gąski"- znajduje się w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, na terenie gminy Mielno. Teren lokalizacji położony jest bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim.

Lokalizacja „Żarnowiec” znajduje się w północno-zachodniej Polsce w województwie pomorskim, w powiecie puckim, na terenie gminy Krokowa, przy granicy z gminą Gniewino.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj