Naczelny Sąd Administracyjny uznał krakowską uchwałę zakazująca palenia paliw stałych na terenie miasta Kraków za niezgodną z prawem.

Skargi kasacyjne od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie złożyły: Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, Fundacja ClientEarth i Sejmik Województwa Małopolskiego. Skargę poparło też miasto Kraków, dopuszczone przez NSA do udziału w postępowaniu. Naczelny Sąd Administracyjny 25 września oddalił wszystkie trzy skargi.

– Spór dotyczył niejasności brzmienia artykułu 96 prawa ochrony środowiska w zakresie uprawnień do wydawania tego rodzaju uchwał przez sejmiki województwa – komentuje wyrok Małgorzata Smolak Smolak z Fundacji ClientEarth. W swoim wyroku Sąd podkreślił jednak, że odnosi się wyłącznie do aktualnego brzmienia tego artykułu, więc nie rzutuje on na ocenę planowanej nowelizacji ani ewentualnych uchwał podjętych w przyszłości na jej podstawie – to bardzo dobra wiadomość – dodaje Smolak.

– Teraz przyszłość czystego powietrza w Polsce leży w rękach Prezydenta. W związku z dzisiejszym wyrokiem Sądu, jeszcze mocniej apelujemy do Pana Prezydenta o jak najszybsze podpisanie ustawy. Czeka na to tysiące mieszkańców Krakowa oraz innych miejscowości w Polsce – dodała Smolak.

Jak teraz będzie wyglądać walka ze smogiem w Małopolsce? Na to pytanie odpowiadali goście programu Region: ludzie, sprawy, opinie w TVP Kraków. Gośćmi programu byli: wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak, poseł Tadeusz Arkit i radny województwa Grzegorz Biedroń.

– Liczyłem na to, że sąd weźmie pod uwagę ten precedens, który się wydarzył w Małopolsce, kiedy sejmik uchwalił zakaz stosowania paliw stałych – mówił wicemarszałek Kozak. – Teraz liczę na prezydenta, że podpisze nowelizację prawa ochrona środowiska, która daje samorządom możliwość wprowadzania takich ograniczeń – dodał wicemarszałek.

Czytaj więcej

Skomentuj