Firma Tymbark, lider na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce, wybudował nowoczesną farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW. Celem inwestycji jest wykorzystanie odnawialnego źródła energii i tym samym kontynuacja działań proekologicznych w spółce.

Realizację projektu rozpoczęto w marcu 2015 roku, natomiast jej uruchomienie nastąpiło pod koniec ubiegłego roku. Inwestycja została zrealizwana w zakładzie w Tymbarku na powierzchni ok. 2 hektarów. W ramach farmy zostało zamontowanych prawie 4000 paneli  fotowoltaicznych. Zainstalowano także stację meteorologiczną oraz wykonano aparaturę monitoringu.

Niezależność energetyczna

Pomysł  wykonania instalacji do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii wynika z chęci poprawienia bilansu energetycznego zakładu. Dzięki własnej produkcji energii elektrycznej zwiększa się niezależność Spółki od zewnętrznych źródeł. Zakład w Tymbarku odznacza się dużą skalą produkcji, a co za tym idzie dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i cieplną. Energia elektryczna wykorzystywana jest głównie do celów technologicznych i produkcji chłodu, natomiast energia cieplna do celów technologicznych i grzewczych.

Farma fotowoltaiczna powstała dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a także ogromnego zaangażowaniu pracowników. Inwestycja ta jest komplementarna do szeregu rozproszonych działań zrealizowanych w ostatnich latach w Małopolsce, których celem było wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jest ona także spójna z wieloma realizowanymi w zakładzie w Tymbarku innowacyjnymi projektami ekologicznymi i technologicznymi, których łączna wartość w latach 2005-2015 wyniosła ponad 250 mln zł.

Chroniąc środowisko

W ostatnich latach widoczny jest wzrost wykorzystywania energii słonecznej w budynkach użyteczności publicznej, ale także wśród odbiorców indywidualnych. Korzystny wpływ projektu farmy fotowoltaicznej w Tymbarku na ochronę środowiska, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i uzyskany efekt ekologiczny to odpowiedź na rosnące potrzeby wprowadzania rozwiązań przyjaznych otoczeniu. Proces pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł przyczynia się do minimalizowania negatywnych wpływów na środowisko naturalne, które spółka Tymbark od początku działalności stara się realizować w każdym obszarze swojej  działalności. Zakład posiada własną, nowoczesną oczyszczalnię ścieków, jak również zakładową kotłownię gazową. Do pozyskiwania energii elektrycznej, cieplnej i chłodu wykorzystywany jest także biogaz (w procesie trigeneracji), a zakład pracuje w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną – linie produkcyjne są energo- i wodooszczędne.

Czytaj więcej

Skomentuj