Toruński magistrat wydał ulotkę informacyjną przypominającą o zasadach porządku i czystości w okresie zimowym. Jest ona rozprowadzana wśród właścicieli, administratorów i zarządców nieruchomości – osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie otoczenia posesji w należytym stanie.

Na właścicielach kamienic, posesji czy administratorach terenów spółdzielczych spoczywają w zimie szczególne obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Tworzące się na dachach ciężkie nawisy śniegu i sople lodowe, oblodzone chodniki i ścieżki – to potencjalne źródła zagrożeń dla pieszych. Lekceważenie obowiązków uprzątania posesji i jej otoczenia oraz dbania o posypywanie śliskich nawierzchni piaskiem może doprowadzić do nieszczęścia, a także grozić odpowiedzialnością karną osobom zobowiązanym do utrzymania porządku na terenie nieruchomości.

Tematyka związana z zasadami i obowiązkami porządkowymi spoczywającymi na właścicielach i zarządcach nieruchomości była jednym z wątków poruszanych przez mieszkańców podczas tegorocznego cyklu spotkań prezydenta Torunia z mieszkańcami poszczególnych. Prywatni właściciele nieruchomości często zgłaszali potrzebę przekazania im dodatkowych informacji na ten temat. Dlatego też, u progu sezonu zimowego 2008/2009 Urząd Miasta Torunia przygotował ulotkę informacyjną przeznaczona dla wszystkich, którzy są zobowiązani przepisami prawa do wykonywania prac porządkowych, służących zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom i gościom Torunia.

Ulotka została wydana w nakładzie 13 tysięcy egzemplarzy. Część nakładu została przekazana wszystkim toruńskim spółdzielniom mieszkaniowym, TBS, administracji ZGM oraz Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Domów – do wykorzystania przez gospodarzy domów.

Ulotkę otrzymają też właściciele domków jednorodzinnych – w najbliższych dniach dotrze ona do mieszkańców osiedli domów jednorodzinnych oraz indywidualnych budynków mieszkalnych za pośrednictwem funkcjonariuszy Straży Miejskiej, w ramach poszerzania zakresu działań związanych ze służbą patrolową i edukacyjną.

źródło: torun.pl


Czytaj więcej

Skomentuj