W Białymstoku podpisano została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”.

W ramach umowy, obok rozbudowy oraz modernizacji ZUOK w Hryniewiczach, zrealizowany zostanie kontrakt dotyczący budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.

W ramach kontraktu przewidziano budowę:
– zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności 120 tys. Mg/rok,
– instalacji waloryzacji żużla,
– instalacji zestalania i chemicznej stabilizacji pyłów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin.

Koszt budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku szacowany jest na 321 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 210 mln zł. Całkowity koszt projektu to 652 mln zł, jednak uprzednio projekt musi zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Z instalacji powstałych w ramach projektu korzystać będzie prawie 400 tys. mieszkańców Białegostoku, a także Czarnej Białostockiej, Choroszczy, Dobrzyniewa Dużego, Gródka, Juchnowca Kościelnego, Michałowa, Supraśla, Wasilkowa i Zabłudowa.

Białostocki ZUOK w znacznym stopniu przyczyni się do minimalizacji odpadów trafiających na składowisko. Przetwarzając docelowo 120 tys. ton odpadów rocznie, ich ilość na składowiskach spadnie z 94% do 12%. Ponadto ze śmieci wytwarzana będzie energia elektryczna oraz cieplna.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli ograniczyć negatywne skutki składowania i zagospodarowania odpadów dla środowiska oraz zdrowia ludzi, wpłynie również na osiągnięcie standardów obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

źródło: bialystok.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj