20 sierpnia 2010 r. została podpisana umowa związana jest z dofinansowaniem Projektu: “Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 106.579.900,03 PLN. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż 52.459.874,32 PLN.

Umowę podpisali: ze strony beneficjenta Burmistrz – Franciszek Sitko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwigi Nowak, ze strony Funduszu – Prezes Zarządu Alicja Makarska.

Realizacja projektu umożliwi uporządkownie systemu wodno-ściekowego na terenie aglomeracji Szprotawa poprzez:
    * podłaczenie 10.709 osób do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w roku 2014,
    * wzrost współczynnika wyposażenia aglomeracji Szprotawa w system kanalizacji zbiorczej o 63,43%
    * oraz osiągniecie poziomu zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do środowiska w wysokości 85,62%.

źródło: wfosigw.zgora.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj