W Urzędzie Miasta Wałcz podpisano umowa pomiędzy NFOŚiGW a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza”.

Umowę podpisały Małgorzata Skucha, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Jolanta Żuk, p.o. Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Wałczu.

Przedmiotowy projekt obejmuje swoim zakresem budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, modernizację oczyszczalni ścieków, a także budowę sieci wodociągowej. Planowany koszt całkowity projektu wynosi ponad 116 mln zł, w tym wysokość dofinansowania to ponad 55 mln zł.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj