Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego w Golubiu-Dobrzyniu zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków i powstanie 7 km wodociągów oraz ponad 10 km kanalizacji.

Inwestycja pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Golubiu-Dobrzyniu” znajduje się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. To znaczy, że samorząd województwa uznał ją za strategiczną dla całego regionu. Dlatego władze miasta nie musiały ubiegać się o środki na realizację tego przedsięwzięcia w konkursie.

Inwestycja kosztować będzie 48 mln zł z czego 31 mln zł (65 proc. kosztów) pochodzić będzie z RPO WK-P. Dla porównania tegoroczne dochody Golubia-Dobrzynia to 35,9 mln zł. Za te pieniądze do 2015 roku zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków oraz stacja wodociągowa. Zbudowanych zostanie ponad 6 km nowych oraz zmodernizowanych ponad 1 km wodociągów, powstanie prawie 7 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3,6 km deszczowej.

źródło: golub-dobrzyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj