Trzy śląskie gminy: Mikołów, Żory i Wodzisław Śląski zmodernizują gospodarkę wodno-ściekową dzięki unijnym środkom. Inwestycje, które są zaplanowane do 2011 roku pochłoną łącznie ponad 150 mln euro, z czego przeszło połowę sfinansują fundusze UE. Projekty mają być współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". Blisko 36,5 mln euro ma otrzymać projekt ochrony wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim. Jego całkowita wartość przekracza 61 mln euro. Chodzi m.in. o modernizację i rozbudowę kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków.

43 mln euro ma kosztować Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w Mikołowie. 25,6 mln euro z tej kwoty to środki UE. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach to inwestycja o wartości przekraczającej 52 mln euro, w tym blisko 31 mln euro z funduszy unijnych.

Wstępne umowy podpisane pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z gminami określają m.in. kwotę dofinansowania inwestycji, harmonogram prac, zakres robót oraz podmioty odpowiedzialne za prowadzenie inwestycji.źródło: Serwis samorządowy PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj