Z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że 12 firm odpadowych działających we Wrocławiu zawyżało ceny swoich usług – informuje “Gazeta Wrocławska”.

O ponad 46 proc. cenę wyznaczoną przez gminę, przekroczyła firma SULO, Trans-Formers o ponad 33 proc., a WPO ALBA, prawie o 25 proc. Wszystkie badane firmy ustaliły  swoje ceny powyżej limitu, wyznaczonego przez gminę Wrocław.

Przedsiębiorcy tłumaczą, że zostali zmuszeni do podniesienia swoich stawek ze względu na wzrost opłat za składowanie odpadów. UOKiK twierdzi, że gmina powinna zdyscyplinować wszystkich przedsiębiorców, zmuszając ich do respektowania uchwalonych przez siebie przepisów.

Zdaniem Rafała Guzowskiego, dyrektora departamentu infrastruktury i gospodarki w magistracie, władze miasta mogłyby mieć większy wpływ na ceny wywozu śmieci, gdyby zmienić obowiązujące w Polsce przepisy.

źródło: Polska Gazeta Wrocławska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj