Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy narzucała swoim kontrahentom niekorzystne warunki umów – uznała prezes UOKiK. Przedsiębiorca zobowiązał się do zaniechania stosowania niedozwolonych praktyk.

MWiK w Bydgoszczy jest jedynym podmiotem świadczącym usługi zbiorowego odprowadzania ścieków i dostarczania wody na terenie miasta. UOKiK ustalił, że spółka, wykorzystując swoją pozycję rynkową, narzucała odbiorcom niekorzystne dla nich warunki umów.

MWiK m.in. wyłączało swoją odpowiedzialność w sytuacji ograniczenia albo wstrzymania dostawy wody. W ten sposób uniemożliwiało kontrahentom dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

W trakcie postępowania spółka zobowiązała się do zaniechania stosowania niedozwolonych praktyk. Prezes UOKiK nałożyła na nią obowiązek wykonania zobowiązania oraz złożenia sprawozdania o stopniu jego realizacji do 31 maja 2011 roku. Umowy już zawarte mają być aneksowane, a nowe nie mogą zawierać kwestionowanych postanowień. Decyzja  jest ostateczna.

W przypadku niewykonania decyzji Prezesa UOKiK, na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

źródło: uokik.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj