11 marca w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia podpisano umowę z wykonawcą prac na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia”.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej Wykonawcą prac zostało Konsorcjum firm: IDS-BUD Sp. z o.o., (Lider); Funam Sp. z o.o., Korporacja „Altis-Holding”. Umowa opiewa na kwotę łącznie 44.993.600,00 zł

Całkowita wartość projektu wynosi 48.626.458,45 zł; z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 31.607.197,97 zł, co stanowi 65% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

W trakcie trwania inwestycji zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków i powstanie 7 km wodociągów oraz ponad 10 km kanalizacji.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

źródło: golub-dobrzyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj