1 / 2

W ramach 39. posiedzenia Sejmu zaplanowano omówienie propozycji poselskich projektów nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.

Na godzinę 13:00 zaplanowano sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druki nr 1334, 1361 a także nr 1317 i 1335). Debata na temat projektów nowelizacji ma być kontynuowana po odrzuceniu jej na 38. posiedzeniu Sejmu – 23 marca. Wówczas posłowie przegłosowali przerwę w obradach komisji, gdy ta zgłosiła swe zastrzeżenia do przepisu zaproponowanego przez partię Prawo i Sprawiedliwość, a który uniemożliwiałby po wycięciu drzew na nieruchomości prowadzenie na niej działalności gospodarczej przez 5 lat.

Warto przypomnieć, że w projekcie PiSu (druk nr 1334) celem nowelizacji jest wprowadzenie przepisów, które umożliwią weryfikację, czy wycinka drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach prywatnych była rzeczywiście przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Z kolei celem propozycji Nowoczesnej (druk 1361) jest wyważenie proporcji między obowiązującymi obecnie przepisami, pozwalającymi na dokonywanie masowej wycinki drzew i krzewów, a zbyt restrykcyjnymi regulacjami obowiązującymi przed 1 stycznia 2017 r.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj