Dziś w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania odbędzie się VI Regionalne Forum Gospodarki Odpadami, będące jednym z wydarzeń tegorocznych Poznańskich Dni Recyklingu.

Forum ma za zadanie prezentację najważniejszych problemów związanych z budową wielkopolskich systemów gospodarki odpadami. Okres programowania 2007 – 2013 określony przez Unię Europejską wyznaczył nowe warunki finansowania ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami. W Wielkopolsce powstające – według Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami – systemy gospodarki odpadami mogą być wsparte finansowo ze środków Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny). Stan zaawansowania budowy systemów jest bardzo różny. Organizowane przez Agencję Informacji i Ochrony Środowiska (AIOŚ), Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski (SGiPW) przy współpracy z Wellington PR i GreenKey VI Regionalne Forum Gospodarki Odpadami ma za zadanie prezentację najważniejszych problemów związanych z budową wielkopolskich systemów gospodarki odpadami. 


Czytaj więcej

Skomentuj