W etap realizacji weszła edukacyjno-informacyjna akcja pod nazwą: „Wiem, jak segregować”. W organizowanych w jej ramach konkursach uczestniczyć mogą uczniowie ze szkół z gmin: Brwinów i Michałowice (woj. mazowieckie), zaangażowanych we wdrażanie projektu p.n. „Działaj dla klimatu”. Zgłoszenia można przesyłać do 30 listopada br.

W ramach projektu „Działaj dla klimatu” realizowanego w latach 2022–2023 w szkołach w Brwinowie, Żółwinie i Otrębusach, a także w Nowej Wsi, Michałowicach i Komorowie, uczniowie tych  placówek mogą wziąć udział w pięciu międzyszkolnych akcjach edukacyjnych, których tematy związane są z działaniami proklimatycznymi. Jedną z nich jest akcja pn. „Wiem, jak segregować”, m.in. z konkursami na plakaty i filmy dotyczące  konsekwencji nadmiernej produkcji śmieci.

Dla młodych eko-filmowców

Konkurs na film polega na przygotowaniu krótkiego (3-5 minutowego), filmu na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów oraz korzyści płynących z segregacji. Uczestnicy konkursowej rywalizacji mogą zaproponować temat własny, dotyczący segregacji i zagospodarowania odpadów, recyklingu lub wybrać jedną z propozycji tematycznych m.in. „Ekosztuczki w ogrodzie – kompostujesz zyskujesz”.

Wspólnie ze szkołą w Islandii

Natomiast konkurs na plakat adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych biorących udział w projekcie, a także ich rówieśników ze szkoły Sandgerdi Elementary School w Islandii. Uczniowie zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu będą  przygotowywać plakaty na temat segregowania odpadów z  informacjami o frakcjach odpadów. Rozstrzygnięcie powyższych konkursów nastąpi do 31 stycznia 2023 r.

2,9 miliona zł w ramach EOG

Projekt pn. „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”, korzysta z dofinansowania o wartości ponad 2,9 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.

Fundusze EOG to wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 0,5 mln zł. Zasadą jest tu wspólne  działanie na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

 

Czytaj więcej

Skomentuj