1 / 5

Jedyny w Polsce park technologiczny specjalizujący się w badaniach oraz komercjalizacji innowacji środowiskowych nie zwalnia tempa. Jeszcze w tym roku Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy zainwestuje w kolejne unikatowe projekty.

Czym jest GOT PNP? – Podstawowa działalność naszego parku skoncentrowana jest wokół Centrum Badawczo-Wdrożeniowego „Eko-Innowacje” (CBW), składającego się z nowoczesnego laboratorium fizyko-chemicznego, akredytowanego przez PCA oraz linii pilotażowych, umożliwiających badania w skali półtechnicznej nad unieszkodliwianiem oraz odzyskiem surowców i energii z odpadów ciekłych oraz stałych – mówi Piotr Gramza, dyrektor ds. badań i wdrożeń w GOT PNP. – Taka konfiguracja umożliwia skuteczną weryfikację innowacji w obszarze „zielonej gospodarki”.

Pełne wsparcie

Spółka ma podpisane umowy o współpracy z wieloma uczelniami, instytutami badawczymi oraz przedsiębiorcami z Polski i Europy, co daje praktycznie nieograniczony dostęp do kadry oraz prac badawczych, które mają potencjał do komercjalizacji.

Zobacz film o Centrum Badawczo-Wdrożeniowym

Wynalazki pozytywnie zweryfikowane w CBW „Eko-Innowacje”, również pod kątem ekonomicznym, trafiają do Centrum Transferu Technologii Środowiskowych (CTTŚ), odpowiedzialnego za stworzenie warunków do powołania spółki celowej, której zadaniem jest komercjalizacja danej innowacji oraz wprowadzenie jej na rynek. GOT PNP znajduje finansowanie dla działalności badawczej oraz inwestycyjnej nowo powołanych spółek celowych (w których obejmuje udziały) i zapewnia im wsparcie badawcze, organizacyjne, finansowo-księgowe, prawne itp. Na koniec 2014 roku w CTTŚ działały cztery spółki celowe, realizujące własne projekty badawczo-wdrożeniowe.

W tym roku Centrum zostanie także podłączone do zewnętrznych źródeł energii odnawialnej, tzw. dużej wyspy energetycznej o mocy całkowitej 6MW, w tym 2 MW energii elektrycznej. Zapewni to dostęp do taniej energii ekologicznej, z której będą korzystali lokatorzy całego Parku.

Praktyczna edukacja

GOT PNP aktywnie promuje nauki przyrodnicze i techniczne wśród dzieci i młodzieży, dlatego też spółka stworzyła unikalny w skali Polski system szkolenia LED – Lubuska Edukacja Dualna. W ramach LED działa Klub Młodego Wynalazcy, w którym dzieci i młodzież z każdego poziomu kształcenia uczestniczą w praktycznych zajęciach laboratoryjnych.

Zobacz film z laboratorium 

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych naukowców: chemików, fizyków i biologów, którzy na co dzień pracują w laboratorium fizyko-chemicznym w CBW „Eko-Innowacje”. – W tym roku Klub Młodego Wynalazcy zostanie rozbudowany o dwa laboratoria biologiczno-chemiczne, laboratorium fizyki i energii odnawialnej, laboratorium elektroniki i cybernetyki, laboratorium dzieci młodszych oraz dwie specjalistyczne pracownie: genetyki i in-vitro. Całość zostanie uzupełniona o Naukowy Plac Zabaw, wielofunkcyjne boiska i kort tenisowy, szklarnię do prowadzenia projektów badawczych, hotel dla 36 osób oraz system energii odnawialnej tzw. małą wyspę energetyczną, służącą do zasilania obiektów i prowadzenia badań – zapowiada Piotr Gramza.

Czytaj więcej

Skomentuj