Najprawdopodobniej do końca września potrwa jedna z największych inwestycji kanalizacyjnych na terenie Jaworzna, warta ponad 10 mln zł. Inwestycja oprócz aspektów ekologicznych ma umożliwić mieszkańcom podłączenie się do kanalizacji oraz poprawić system dostarczania wody.

Zadanie przewiduje wybudowanie kolektora tłocznego biegnącego wzdłuż starej linii kolejowej oraz samej tłoczni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą. Swój początek będzie miał w pobliżu przejazdu kolejowego na ul. Batorego, a koniec w rejonie ulicy Wiejskiej. Tam połączony zostanie z już istniejącą siecią prowadzącą ścieki do oczyszczalni. Łącznie będzie to ponad 7 km rurociągu tłocznego wraz grawitacyjnymi kanałami ogólnospławnymi i sanitarnymi oraz z tłocznią ścieków mogąca przyjąć prawie 130,0 l/s nieczystości płynnych. Tłocznia będzie wyposażony m.in. w aparaturę do niwelowania ewentualnych przykrych zapachów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji musiało zadbać także o wykonane mniejszych, pojedynczych zadań, bez których cała inwestycja nie mogłaby sprawnie funkcjonować.

Ze względu na nienajlepszy stan techniczny, stalowy wodociąg w ulicy Batorego i ulicy Dąbrowskiego został wymieniony na nowy, podobnie jak wodociąg rozdzielczy w rejonie ulicy Końcowej i ulicy Pasternik. Należy jeszcze wybudować drogę dojazdową do tłoczni, wykonać ogrodzenie oraz zapewnić zasilanie wszystkich urządzeń i wykonać liczne prace odtworzeniowe naruszonych terenów.

– Dziś ponad rok od rozpoczęcia inwestycji można powiedzieć, że udało się wybudować sporą część kolektora tłocznego, wraz z przeciskami bezwykopowymi, które umożliwiły osadzenie rur bez ingerencji na przykład w nawierzchnię ulicy Szczakowskiej – mówi Sławomir Grucel, rzecznik MPWiK. – Wymieniono także wspomnianą sieć wodociągową w ul. Batorego i Dąbrowskiego. Kilka dni temu układano na jezdniach nowe nawierzchnie asfaltowe.

Kierowcy przejeżdżający ul. Batorego mogą obserwować, jak powstaje budynek przepompowni ścieków, pod którym osadzono wcześniej główny zbiornik. W rejonie ulicy Wiejskiej trwają jednocześnie prace przy budowie końcowego odcinka kolektora grawitacyjnego.

Jeśli uda zrealizować się tak poważne przedsięwzięcie, jaworznickie wodociągi nie będą zobligowane do ponoszenia opłat środowiskowych. Do 2010 roku zostały one zawieszone przez Urząd Marszałkowski, pod warunkiem zaprzestania zrzucania ścieków do Przemszy i skierowania ich do oczyszczalni Jeleń Dąb.

źródło: jaworzno.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj