Mieszkańcy Legnicy modernizują swoje systemy ogrzewania. Tylko w 2020 r. złożyli 500 wniosków o dofinansowanie w tym zakresie na kwotę ponad 3 mln zł.

Dotacja w Legnicy będzie przydzielana w wysokości do 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych na zmianę systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Legnicy, przy czym górne limity wysokości dotacji ustalono na: 10 tys. zł dla domu jednorodzinnego i 7 tys. dla mieszkania w bloku wielorodzinnym. W przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit dotacji dla instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty 4 tys. zł.

Dotację mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne: właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych, w tym osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym oraz wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).

W Legnicy już od ponad pięciu lat działa program udzielania dotacji na wykonane przez mieszkańców inwestycje, polegające na zamianie ogrzewania paliwem stałym na ekologiczne. W latach 2015-2019 podpisano 975 umów z mieszkańcami na kwotę blisko 5 mln zł. Od 2015 roku mieszkańcy złożyli już 1463 wnioski o dofinansowanie ekologicznych inwestycji grzewczych i zlikwidowali 2598 starych pieców – „kopciuchów”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj