W Łodzi już wkrótce zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące utrzymanie czystości w mieście. Za nieprzestrzeganie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łodzi” można spodziewać się mandatu od 50 zł do 500 zł.

W okresie letnim (od kwietnia do października) nie później niż do godz. 7 w centrum miasta chodnik będzie musiał być myty codziennie (tzw. strefa zmywania chodnika została rozszerzona od ul. Drewnowskiej do pl. Niepodległości). Jednocześnie w tej strefie kosze uliczne muszą stać w odstępach nie rzadziej niż co 100 m. Określono także godziny odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych – od godz. 6 do 20, a na ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Piłsudskiego od godz. 6 do 9. Pojemniki na odpady będą musiały być dezynfekowane od maja do września co najmniej co miesiąc, a w pozostałym okresie raz na kwartał. Zimą zarządca drogi będzie musiał zadbać o wywóz złogów błota, śniegu czy lodu z reprezentacyjnej ulicy miasta. Każdy, kto będzie chciał rozdawać materiały reklamowe lub wydawnictwa musi najpierw uzyskać zgodę od właściciela nieruchomości, zarządcy drogi czy terenu.

Zmiany czekają także na właścicieli budek i barów małej gastronomii. Będą musieli wystawić co najmniej 120-litrowy pojemnik na odpady i systematycznie go opróżniać (nie rzadziej niż raz na tydzień) oraz utrzymywać wokół niego porządek.

Zarządcy ogródków działkowych także będą mieć nowe obowiązki. Po wejściu w życie nowego regulaminu czystości będą musieli zawrzeć umowy na odbiór odpadów komunalnych, wyposażyć ogródki w pojemniki na nieczystości oraz systematycznie je opróżniać. Jednocześnie na działce określono objętość odpadów, które można wytworzyć – 2 litry od marca do października oraz 0,5 litra poza tym okresem.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj