Za kwotę ok. 120 mln zł Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu we współpracy z chińską firmą Solargiga Energy Holdings wybuduje pierwszą w Europie fabrykę superwydajnych ogniw krzemowych.

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu (CBRTP) wraz z partnerem strategicznym i zarazem odbiorcą produktu – piątym co do wielkości producentem ogniw krzemowych na świecie, chińską firmą Solargiga Energy Holdings, będą rozwijać technologię nanomodyfikacji ogniw krzemowych opracowaną przez Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Technologia zrewolucjonizuje branżę dzięki zwiększeniu wydajności ogniw o nawet 20% w stosunku do poziomu obecnie wytwarzanych i oferowanych na rynku ogniw. CBRTP jest inicjatorem projektu i będzie odpowiadać za komercjalizację oraz modyfikację technologii pierwszej w Europie produkcji przezroczystych elektrod wierzchnich przeznaczonych do ogniw krzemowych.

Technologia bazowa modyfikacji ogniw krzemowych została udostępniona CBRTP przez Instytut Fizyki PAN w formie licencji dla jej dalszego rozwoju i wspólnego czerpania korzyści z przychodów wynikających z zastosowania jej kolejnych wersji, a opracowanych przez zespół CBRTP przy dalszym udziale merytorycznym zasobów IF PAN.

Technologia znajdzie zastosowanie w ogniwach krzemowych powszechnie stosowanych i oferowanych na świecie o niskiej i średniej wydajności (15 – 18%) stanowiących 90% rynku fotowoltaiki na świecie. Innowacja przewiduje wzrost efektywności ogniwa krzemowego o minimum 2,5 punktu procentowego, co przekłada się na ich 20% wzrost wydajności. Zastosowanie innowacyjnej technologii nie wpłynie na ceny ogniw, a nawet istnieje potencjał do ich obniżenia ze względu na konkurencyjne rynkowo warunki produkcji w Polsce.

Nowa technologia ogniw krzemowych po prawej stronie_obecna po lewej
Po prawej: nowa technologia ogniw krzemowych, po lewej: obecna

Projekt fabryki ogniw krzemowych zostanie zatwierdzony w styczniu 2016 r., planowany termin jej oddania do użytku to koniec sierpnia 2016 r., a uruchomienie produkcji masowej oczekiwane jest już rok później. W pierwszym etapie funkcjonowania zakładu CBRTP spodziewa się przychodów na poziomie 9 mln zł ze sprzedaży jedynie usług wytwarzania elektrod na ogniwach krzemowych oraz 48 mln zł ze sprzedaży monobloków krzemu monokrystalicznego (tzw. ingots). Zautomatyzowana fabryka wysokowydajnych ogniw krzemowych potrzebować będzie do 50 wysoko wykwalifikowanych inżynierów i pracowników technicznych.

Zarówno surowiec, jak i maszyny w fabryce, pochodzić będą z Japonii lub USA, gdzie obecnie wytwarzane są ogniwa dużej wydajności nawet 50% lecz stosowane głównie w przemyśle kosmicznym. Polska fabryka skupi się na segmencie powszechnego zastosowania innowacji w gospodarce, przede wszystkim w przemyśle energetycznym i budownictwie. Pomysłodawcy myślą także o niezwykle perspektywicznym segmencie energetyki prosumenckiej, planując rozwijanie linii produktów micro z zastosowaniem w gospodarstwach domowych.

W promowanym przez nas procesie produkcji uzyskamy jakość amerykańską w cenie produktów chińskich, co zdecydowanie wzmacnia potencjał technologii w kontekście jej wprowadzania na rynek globalny – powiedział Grzegorz Putynkowski, wiceprezes CBRTP. – Cieszymy się, że po 100 latach od wynalezienia w Polsce przez Jana Czochralskiego powszechnie stosowanej do dzisiaj metody otrzymywania monokryształów krzemu, podstawy procesu produkcji mikroprocesorów oraz ogniw słonecznych, rozwój tej technologii znów przypada w udziale Polsce. To symboliczny moment, pokazujący jak historia zatacza koło i jesteśmy dumni, że CBRTP i IF PAN są kontynuatorami myśli wielkiego Polaka wynalazcy – dodał profesor Marek Godlewski, IF PAN.

30 listopada 2015 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu badawczego w kwocie dofinansowania 5,3 mln zł przy budżecie 6,7 mln zł, którego przedmiotem jest rozwój technologii dla uzyskania parametrów umożliwiających wielkoskalowe (kilkuset MW wydajności produkcji rocznej) jej zastosowanie w warunkach przemysłowych oraz dalszą poprawę efektywności ogniw. CBRTP jest na etapie rozmów z funduszami inwestycyjnymi w celu wyboru partnera dla ekspansji międzynarodowej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj