Około 100 tys. ton odpadów rocznie trafiać będzie do Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE), która w połowie 2018 r. zacznie działać w Rzeszowie.

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która jest właścicielem Elektrociepłowni Rzeszów poinformowała na początku tygodnia o podpisaniu umowy z konsorcjum firm TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia i Astaldi S.p.A. Za blisko 285 zł wybudują one na terenie elektrociepłowni instalację termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii. Kontrakt przewiduje budowę zakładu opartego na technologii kotła rusztowego o rocznej przepustowości 100 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych.

Moc elektryczna ITPOE przy założonej kaloryczności odpadów na poziomie 8,5 MJ/kg, wyniesie 7,87 MWe przy pracy w kondensacji (produkcja wyłącznie energii elektrycznej) i 4,84 MWe przy pracy w kogeneracji. Zakładana moc cieplna instalacji przy pracy w kogeneracji w warunkach nominalnych to 15,4 MWt.

ITPOE będzie stanowić podstawowe źródło wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Elektrociepłowni Rzeszów i zastąpi pracujące obecnie kotły węglowe, które staną się urządzeniami szczytowymi, pracującymi sporadycznie, wyłącznie w okresach największego zapotrzebowania na ciepło w Rzeszowie. Dzięki temu powietrze w mieście ma być czystsze.

Instalacja ma spełniać najwyższe kryteria w zakresie norm ochrony środowiska oraz najlepszej dostępnej techniki tzw. BAT. ITPOE będzie częścią kompleksowego systemu gospodarowania odpadami w Rzeszowie. Wydajność instalacji dopasowana została do wielkości i potrzeb Regionu Centralnego Gospodarki Odpadami uchwalonego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego i wpisanego do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Budowa ITPOE ma potrwać 30 miesięcy. Planowane uruchomienie instalacji to połowa 2018 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej