W Warszawie przedstawiciele miasta postanowili wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i uruchomili mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. MPSZOK-i. Dwa razy w tygodniu będzie można pozostawić w specjalnie oznaczonej furgonetce nietypowe lub kłopotliwe odpady.

Mobilne punkty zbiórki będą kursowały co środę i w każdą sobotę (oprócz dni świątecznych), zatrzymując się w określonych godzinach w wyznaczonych punktach na terenie stolicy. Mieszkańcy będą mogli pozostawić w nich bezpłatnie kłopotliwe odpady komunalne.

Co przyjmują mobilne punkty zbiórki?

Ekorozwój Kraków 300 x 250

W MPSZOK-ach będzie można oddać m.in. opakowania po olejach innych niż spożywcze, detergentach, środkach ochrony roślin, farby i opakowania po farbach, baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe. Odpady muszą być posegregowane i nie zanieczyszczone innymi odpadami. Te, które tego wymagają powinny znajdować się w szczelnych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

MPSZOK-i nie będą zbierać wszystkich odpadów. Przykładowo nie przyjmą gruzu z przeprowadzanych samodzielnie remontów, czy też mebli. Nie przyjmą również odpadów zielonych ani zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego zbiórka odbywa się co sobotę w każdej dzielnicy Warszawy.

Dwa punkty stacjonarne

Mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowią uzupełnienie punktów stacjonarnych (otwartych tydzień wcześniej), z czego jeden przeznaczony jest do obsługi prawobrzeżnej, a drugi – lewobrzeżnej części miasta. Do znajdujących się na Mokotowie i na Białołęce PSZOK-ów mieszkańcy mogą oddawać m.in. przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, drewna i chemikalia, zużyte opony czy gruz z przeprowadzonych samodzielnie remontów i wszystko to, co mogą zostawiać też w mobilnych punktach. Dodatkowo do PSZOK-ów będzie można przez cały rok oddawać odpady zielone.

Wwykaz lokalizacji punktów zbierania odpadów komunalnych kłopotliwych, harmonogram pracy MPSZOK oraz regulamin funkcjonowania znajduje się na stronie internetowej miasta.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj