W Warszawie przedstawiciele miasta postanowili wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i uruchomili mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. MPSZOK-i. Dwa razy w tygodniu będzie można pozostawić w specjalnie oznaczonej furgonetce nietypowe lub kłopotliwe odpady.

Mobilne punkty zbiórki będą kursowały co środę i w każdą sobotę (oprócz dni świątecznych), zatrzymując się w określonych godzinach w wyznaczonych punktach na terenie stolicy. Mieszkańcy będą mogli pozostawić w nich bezpłatnie kłopotliwe odpady komunalne.

Co przyjmują mobilne punkty zbiórki?

W MPSZOK-ach będzie można oddać m.in. opakowania po olejach innych niż spożywcze, detergentach, środkach ochrony roślin, farby i opakowania po farbach, baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe. Odpady muszą być posegregowane i nie zanieczyszczone innymi odpadami. Te, które tego wymagają powinny znajdować się w szczelnych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

MPSZOK-i nie będą zbierać wszystkich odpadów. Przykładowo nie przyjmą gruzu z przeprowadzanych samodzielnie remontów, czy też mebli. Nie przyjmą również odpadów zielonych ani zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego zbiórka odbywa się co sobotę w każdej dzielnicy Warszawy.

Dwa punkty stacjonarne

Mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowią uzupełnienie punktów stacjonarnych (otwartych tydzień wcześniej), z czego jeden przeznaczony jest do obsługi prawobrzeżnej, a drugi – lewobrzeżnej części miasta. Do znajdujących się na Mokotowie i na Białołęce PSZOK-ów mieszkańcy mogą oddawać m.in. przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, drewna i chemikalia, zużyte opony czy gruz z przeprowadzonych samodzielnie remontów i wszystko to, co mogą zostawiać też w mobilnych punktach. Dodatkowo do PSZOK-ów będzie można przez cały rok oddawać odpady zielone.

Wwykaz lokalizacji punktów zbierania odpadów komunalnych kłopotliwych, harmonogram pracy MPSZOK oraz regulamin funkcjonowania znajduje się na stronie internetowej miasta.

Kolędownik 2018 696px
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj