Polepszenie efektywności energetycznej, optymalizacja gospodarki wodnej, a także ograniczenie emisji lotnych związków organicznych stają się priorytetami w polityce firm i przedsiębiorstw przemysłowych.

Porozumienie mające na celu optymalizację efektywności energetycznej i środowiskowej zakładów produkcyjnych Sanofi, zlokalizowanych we Francji i za granicą podpisały Zarządy spółki Sanofi i SUEZ Environnement. Kontrakt został zawarty na okres 3 lat z możliwością przedłużenia.

Zgodnie z umową spółka SUEZ Environnement opracuje indywidualne rozwiązania służące:

Ekorozwój Kraków 300 x 250

– polepszeniu wydajności energetycznej zakładów Sanofi poprzez usprawnienie eksploatacji systemów oczyszczania ścieków i odpadów oraz systemów przetwarzania odpadów w energię w zakładach Sanofi; oraz

– ochronie zasobów wodnych, w szczególności poprzez optymalizację gospodarki wodnej oraz procesów uzdatniania wody i powtórnego jej wykorzystania w zakładach produkcyjnych.

Prace rozpoczęte

Na mocy niniejszego porozumienia we Francji rozpoczęły się już dwa duże projekty. Pierwszy z nich obejmuje modernizację i zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków w zakładzie produkującym substancje biochemiczne, znajdującym się w Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), a drugi koncentruje się na budowie jednostki przetwarzającej odpady w energię i kontrolującej emisję lotnych związków organicznych w zakładzie produkującym chemikalia w miejscowości Sisteron (Alpes-de Haute-Provence).

– Zarządzanie działaniami związanymi z wpływem naszej działalności przemysłowej na środowisko naturalne jest dla Sanofi najwyższym priorytetem – powiedział Olivier Brandicourt, dyrektor generalny Sanofi. – Dzięki porozumieniu zawartemu z SUEZ Environnement będziemy mogli wprowadzić najnowocześniejsze technologie, które sprawią, że nasze procesy zarządzania zasobami wodnymi i odpadami staną się bardziej przyjazne dla środowiska – dodał.

– Ochrona zasobów, takich jak woda stała się zasadniczą kwestią dla przedsiębiorstw przemysłowych oraz głównym czynnikiem wpływającym na ich konkurencyjność. Bardzo się cieszymy z zawartego z firmą Sanofi porozumienia, które jest zgodne z naszą strategią wspierania przedsiębiorstw przemysłowych w zrównoważonym zarządzaniu zasobami – powiedział Jean-Louis Chaussade, dyrektor generalny SUEZ Environnement.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj