Po zmianie profilu badawczego czeka nas zmiana nazwy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu na Instytut Technologii Paliw i Energii – wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych rządu.

– Ma to pozwolić postrzegać Instytut, jako jednostkę ukierunkowaną na prace rozwojowe m.in. w obszarze energii – opisuje PAP.

Kropka nad „i”

Na stronach wykazu prac legislacyjnych rządu we wtorek opublikowano informację dotyczącą projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

“Celem rozporządzenia jest reorganizacja instytutu badawczego pod nazwą Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu” – napisano w wykazie.

Jak wyjaśniono, prowadzone przez Instytut badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe związane ściśle z koksownictwem i metalurgią, tworzyły i tworzą koncepcje nowego spojrzenia na węgiel i technologie jego przetwarzania wykraczając daleko poza procesy koksowania.

Podkreślono, że działania Instytutu skupiają się także na pracach związanych z produkcją paliw niskoemisyjnych dla gospodarki komunalnej i ciepłownictwa indywidualnego.

Działania badawczo-rozwojowe

Wskazano, że Instytut, nie rezygnując z dorobku w obszarze karbochemii i przetwórstwa węgla, podejmuje działania badawczo-rozwojowe w obszarach transformacji energetycznej, czystego powietrza, gospodarki o zamkniętym obiegu oraz gospodarki wodorowej. Dodano, że trendy te są zgodne z bieżącą polityką środowiskową, energetyczną i przemysłową.

“Obecna nazwa Instytutu nie jest reprezentatywna dla faktycznie realizowanej przez Instytut działalności, który poprzez swoją nazwę postrzegany jest jako jednostka ukierunkowana wyłącznie na rozwiązywanie problemów właściwych sektorowi wydobywczemu, a w szczególności węglowemu, podczas gdy ta współpraca stanowi niewielki udział w strukturze realizowanych prac naukowo-badawczych czy wdrożeniowych” – wyjaśniono.

Zdaniem autorów projektu, “proponowana nowa nazwa – Instytut Technologii Paliw i Energii – bardziej spójna z faktycznymi obszarami działalności przyczyni się do poprawy rozpoznawalności Instytutu w środowisku naukowym oraz gospodarczym, zarówno na poziomie kraju, jak również Europy i Świata”.

Czytaj więcej

Skomentuj