Wyłoniono firmę, która stworzy koncepcję biogazowni na terenie Nowego Zoo w Poznaniu. Powstanie takiego obiektu ma pozwolić na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o odpady pochodzące z działalności ogrodu zoologicznego.

Dzięki biogazowni poznański magistrat chce realizować ideę gospodarki obiegu zamkniętego, aby produkty, materiały oraz surowce były wykorzystywane tak długo jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów – sprowadzone do minimum.

– Doskonałym przykładem realizacji tej idei jest koncepcja biogazowni w Nowym ZOO, która pozwoli na lokalne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o odpady pochodzące z działalności ogrodu zoologicznego – podał Urząd Miasta Poznania.

Wyjaśnił, że w poznańskim zoo żyje obecnie niemal 2500 zwierząt, produkujących codziennie wiele ton bioodpadów. Wykorzystanie ich do produkcji biogazu w biogazowni ma ogromny potencjał. Oprócz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, produkty powstałe w procesie można wykorzystać jako nawóz oraz karmę dla owadów paszowych.

Miasto Poznań zawarło już umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy biogazowni na terenie Nowego Zoo w Poznaniu. Magistrat podał, że docelowo biogazownia o mocy co najmniej 250 kW ma zostać wykonana w standardzie obiegu zamkniętego, wykorzystując substraty pochodzące z terenu ogrodu zoologicznego, tj. odchody zwierzęce i roślinne.

– Całość odpadów zielonych oraz odchodów zwierzęcych byłaby poddawana procesowi fermentacji metanowej. Otrzymany biogaz, po odpowiednim oczyszczeniu, byłby wykorzystywany do napędzania silników gazowych. Powstała w ten sposób energia elektryczna zasilałaby obiekty znajdujące się na terenie ogrodu zoologicznego, a powstające w kogeneracji ciepło mogłoby zostać wykorzystane do ogrzewania budynku słoniarni i innych pawilonów – wskazał magistrat.

Realizacja inwestycji ma się przełożyć m.in. na poprawę efektywności energetycznej, redukcję liczby i powierzchni składowisk bioodpadów, a także oszczędności kosztów energii.

Czytaj więcej

Skomentuj