Projekt uzyskłą wsparcie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który przekazał na ten cel 1,8 mln zł (z czego ok. 550 tys. złotych dotacji i ok. 1,3 mln złotych niskooprocentowanej pożyczki). Inwestycja zakończy się w I kwartale br.

Inwestycja obejmuje modernizację kotła WR-10 nr 1, zlokalizowanego w Kotłowni Rejonowej przy ul. Młyńskiej, wraz z rozbiórką starego komina kotłowni i budową nowego, dostosowanego do nowych parametrów pracy źródła.

– Od wielu lat stanowił stały element panoramy Wadowic, jednak poza tym, że był to najwyższy obiekt w mieście, niczym specjalnym się nie wyróżniał. Stary, przewymiarowany 68-metrowy komin Termowadu, który od pewnego czasu znajdował się w katastrofalnym stanie technicznym, przeszedł już do historii. Zastąpił go nowy, który ma 42 m wysokości i 90 cm średnicy – mówi Bartosz Kaliński, burmistrz Wadowic.

Tym samym zwiększą się prędkości wylotowe spalin, które nie będą już opadały na komin i uszkadzały jego płaszcz stalowy, a także poprawią stan środowiska.

Kolejnym etapem modernizacji było zmniejszenie mocy kotła WR-10 nr 1 z jednoczesnym obniżeniem temperatury spalin wylotowych. Burmistrz tłumaczy, że dzięki temu możliwe było zwiększenie wydajności o ok. 7% i ograniczenie ilości spalanego paliwa. W celu obniżenia mocy kotłowni i dopasowania jej do rzeczywistych potrzeb odbiorców ciepła wyłączono też z eksploatacji kocioł WR-10 nr 2, który jednocześnie był w najgorszym stanie technicznym.

Przebudowa zakładu przyniesie oszczędności, dzięki którym zostanie zakupiony węgiel o mniejszej zawartości siarki. Tym samym zostaną spełnione parametry emisji SO2 w stosunku do wymagań dyrektywy MCP (Medium Combustion Plants), która będzie obowiązywała dla obiektu od 1 stycznia 2025 r. Realizacja zadania zwiększa wydajność kotła ciepłowniczego i ogranicza ilość spalanego węgla. Nastąpi dzięki temu redukcja emisji dwutlenku siarki o 1,658 ton/rok. Zmniejszeniu ulegnie także emisja CO2 (gazu cieplarnianego) do 410 ton/rok.

Wszystkie te działania będą miały bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza w Wadowicach. Przybliżą też TERMOWAD do uzyskania statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego”, czyli takiego, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się:

– co najmniej w 50 proc. energię ze źródeł odnawialnych lub
– w 50 proc. ciepło odpadowe lub
– w 75 proc. ciepło pochodzące z kogeneracji lub
– w 50 proc. wykorzystuje się połączenie ww. energii i ciepła.

Czytaj więcej

Skomentuj