Decyzją kapituły pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego Tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej w 2015 roku otrzymał premier Waldemar Pawlak.

Tytuł Promotor Energetyki Odnawialnej redakcji miesięcznika „Czysta Energia” ustanowiony został w 2004 roku. Jego celem jest uhonorowanie osób i instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego i propagowania postaw mających wpływ na rozwój energetyki odnawialnej w skali ogólnokrajowej, a także osób i instytucji, które przyczyniły się do wdrożeń rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Waldemar Pawlak w okresie (dwukrotnego) sprawowania funkcji wicepremiera i ministra gospodarki w latach 2007-2012 uczynił odnawialne źródła energii ważnym i widocznym dla obywateli elementem polityki państwa, w tym polityki energetycznej, polityki innowacyjnej i polityki rozwoju  obszarów wiejskich. Przystępując na początku obecnej dekady do kompleksowej restrukturyzacji krajowej energetyki zaproponował pakiet ustaw zwany „energetycznym trójpakiem”. W 2011 roku kierowane przez premiera Pawlaka Ministerstwo Gospodarki zaproponowało projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii,  który dawał szansę na ukierunkowanie rozwoju energetyki odnawialnej na nowe technologie energetyki rozproszonej. W pełni dojrzały projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii pojawił się w lipcu 2012 roku, wraz z definicją prosumenta.

Odwołanie Premiera Pawlaka z funkcji prezesa PSL jesienią 2012 roku oraz z funkcji wicepremiera uniemożliwiło doprowadzenie zasadniczych reform sektora energetycznego. W 2014 roku skutecznie budował poparcie polityczne dla idei prosumenta. Powadził szerokie działania na rzecz upowszechniania idei energetyki odnawialnej  w społeczeństwie. Zorganizował 16 regionalnych konferencji promujących energetykę odnawialną i stał się  tym samym niezłomnym jej  promotorem w Polsce.

Tradycyjnie fundatorem statuetki w Konkursie jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj