Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, straż miejska oraz Miejski Zarząd Dróg i Mostów wspólnie wypowiedzieli wojnę nielegalnemu plakatowaniu przystanków autobusowych. Najpierw od początku maja br. – w ramach prac społecznie użytecznych – z wiat usuwano szpecące reklamy oraz myto przystanki. Pracownicy wykonujący te czynności otrzymają netto 6,2 zł za godzinę pracy. Ponadto MOPS wyposaży ich w myjki i wiaderka. Na razie akcja jest przeprowadzana pilotażowo na kilku przystankach. Jej pomysłodawcy mają nadzieję, że szybko usuwane z wiat przystankowych ogłoszenia zniechęcą „plakaciarzy” do wieszania kolejnych. Czas pokaże, czy warto tę inicjatywę rozszerzyć na pozostałe przystanki w mieście.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj