Kraków rozpoczyna coroczną walkę z dzikimi wysypiskami śmieci. Poszukiwana jest firma, która zajmie się usuwaniem śmieci i rekultywacją terenu do końca września tego roku.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ogłosił przetarg na firmę, która zajmie się likwidowaniem dzikich wysypisk śmieci. Praca ma polegać na zebraniu, przewiezieniu i utylizacji śmieci, usunięciu samosiejek i chaszczy, wygrabieniu i wyrównaniu terenu. – Zależy nam, by w takich miejscach nie powstawały więcej dzikie wysypiska, dlatego po usunięciu odpadów teren będzie zrekultywowany, nasadzone zostaną drzewa i krzewy, zamontowane słupki oraz tablice informacyjne – mówi Teresa Kowalińska kierownik działu czystości ZIKiT.

Mimo grożących wysokich kar za zanieczyszczanie środowiska, w Krakowie cały czas powstają dzikie wysypiska śmieci. Tylko w ubiegłym roku zlikwidowano ponad 1300 takich miejsc. Można na nich znaleźć stary sprzęt AGD, plastiki, gruz budowlany, opony, akumulatory, a nawet zwykłe śmieci.

Aby zapobiec tworzeniu się dzikich wysypisk odpadów, Miasto będzie tworzyć tzw. centra recyklingu, gdzie mieszkańcy w cywilizowany sposób pozbędą się nietypowych odpadów, które zazwyczaj zasilają przydrożne rowy. Uruchomienie pierwszego takiego miejsca – koło bazy MPO przy Nowohuckiej – planowane jest na ten rok. Wzorowane na przykładach skandynawskich zbiorcze punkty gromadzenia odpadów to miejsca, gdzie za darmo mieszkańcy będą mogli zostawiać zarówno posegregowane odpady, jak i m.in. zużyty sprzęt AGD, stare opony, baterie i zużyty olej. Mieszkańcy nie muszą się obawiać negatywnego wpływu na otoczenie. Ich konstrukcja jest tak pomyślana, aby nie szkodzić środowisku naturalnemu. Zostanie wybudowane szczelne podłoże. Teren punktu będzie nie tylko ogrodzony, ale także zostanie zapewniona strefa ochronna (zieleń oraz ekrany akustyczne). Odpady będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a zatrudniony personel będzie posiadał specjalistyczną wiedzę w zakresie składowania i zabezpieczania odpadów. Docelowo powstanie około dziewięciu takich centrów.

Więcej informacji na temat przetargu ogłoszonego przez ZIKiT znajduje się na stronie www.zikit.krakow.pl.

źródło: krakow.pl

Czytaj więcej

Skomentuj