W Warszawie rusza akcja czipowania psów i (po raz pierwszy) kotów. Do 15 grudnia 2010 r. można skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania zwierzęcia w jednej ze 112 wybranych lecznic weterynaryjnych.

Warunkiem bezpłatnego oznakowania psa/kota jest:
– wypełnienie przez właściciela wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota,
– okazanie dowodu tożsamości,
– okazanie książeczki szczepień psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia. Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje potwierdzony przez lekarza wniosek o wykonanie elektronicznego oznakowania psa/kota, a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do międzynarodowej bazy danych Safe-Animal (http://www.safe-animal.eu)

Akcj czipowania prowadzi Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Koszt zabiegu pokrywa Urząd m.st. Warszawy.

W 2010 roku planowane jest oznakowanie ok. 11 tysięcy psów i kotów. Koszt to ok. 563 tys. zł. W 2009 roku zaczipowano 7 331 psów (koszt – 342 340,77 zł). Od 2007 roku zaczipowano ok. 26 tysięcy psów. Koszt wyniósł 1 111 439,760 zł.

Biuro Ochrony Środowiska do 2009 roku prowadziło elektroniczną bazę danych AnimalUM, zawierającą informacje o zaczipowanych psach i ich właścicielach, do której wpisywane były m.in. zwierzęta zaczipowane w programie bezpłatnego, elektronicznego znakowania psów prowadzonego od 2007 roku. AnimalUM – System Ewidencji Zwierząt na terenie m.st. Warszawy był bazą warszawską. W celu lepszej dostępności do informacji o zaczipowanych zwierzętach i ich właścicielach, zwiększenia skuteczności odnajdywania zwierząt oraz podejmowania działań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy, Miasto Stołeczne Warszawa zdecydowało się na przekazanie danych do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal.

Właściciele, którzy zaczipowali zwierzęta na swój koszt mogą sami na stronie http://www.safe-animal.eu umieścić dane, bądź zgłosić się do Wydziału ds. Zwierząt Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. 413. Wpis jest bezpłatny.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj