W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych podpisano porozumienie o włączeniu Lasów Miejskich-Warszawa w Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Warszawskie”.

– Warszawa jest jedną z niewielu stolic europejskich, w której lasy znajdują się w granicach miasta i zajmują tak znaczny obszar. Mamy prawie 8 tys. ha lasów. To jest blisko 15% powierzchni miasta – podkreśliła prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz. Lasy Miejskie – Warszawa zostały utworzone 1 kwietnia 2007 roku – to jednostka miejska zajmująca się zarządem nad wszystkimi terenami leśnymi pozostającymi w gestii miasta.

– Lasy miejskie zostają włączone w system leśnych kompleksów promocyjnych, które z mocy ustawy o lasach mają inne cele niż typowa gospodarka leśna. Istotne jest, aby lasy wokół Warszawy miały infrastrukturę pozwalająca warszawiakom korzystać z ich dobrodziejstw – zaznaczył Marian Pigan , dyrektor generalny Lasów Państwowych

Porozumienie pozwoli na wspólne działania w zakresie m.in. udostępniania lasów dla potrzeb wypoczynku i rekreacji, wytyczania nowych szlaków turystycznych – pieszych i rowerowych, stałego zwiększania liczby i uatrakcyjniania istniejących punktów edukacyjnych, propagowania kulturotwórczej roli lasu i podejmowania szeroko pojętych działań z zakresu edukacji przyrodniczej i leśnej. Powyższe porozumienie ma zintensyfikować współpracę z nadleśnictwami Celestynów, Chojnów, Drewnica i Jabłonna, zwłaszcza w zakresie edukacyjno-przyrodniczym.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj