MPWiK w Warszawie ogłosiło przetarg na inwestycję “Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka” – Etap II” – w zakresie wykonania kolektorów lewobrzeżnych wraz z obiektami kubaturowymi i siecią krzyżującą się z Trasą Mostu Północnego w rejonie węzła Marymoncka.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kolektorów ogólnospławnych o średnicy 2,8 m o długości ok. 1,4 km wraz z komorami. Prace prowadzone będą technologią mikrotunelingu (czyli bezwykopowo). Oprócz kolektorów ogólnospławnych powstanie fragment  kolektora Burakowskiego Bis oraz kanału zrzutowego przelewu burzowego o długości ok. 250 m wraz z komorami pomiarową, kaskadową i połączeniową. 
 
Z uwagi na wyjątkową sytuację MPWiK SA przeprowadza postępowanie w trybie pilnym w sposób dostosowany do realizacji inwestycji  „Budowa Trasy Mostu Północnego: zadanie 1 etap I od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską”.
 
Przetarg prowadzony jest w formule ograniczonej, co oznacza, że firmy zainteresowane realizacją tego zamówienia muszą w terminie do 5 listopada 2009 r. złożyć wnioski o dopuszczenie do postępowania. Po ocenie wniosków MPWiK SA przekaże wybranym firmom specyfikację techniczną inwestycji, na podstawie której złożą one ofertę. Następnie Spółka niezwłocznie wybierze najlepszą ofertę i podpisze kontrakt.

źródło: mpwik.com.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj