Jak zatrzymać pracowników w czasie, gdy strach może przeważać nad racjonalnym myśleniem? Czy nasi pracownicy zostaną z nami w czasie epidemii? Jak skutecznie komunikować się ze społeczności lokalną? To kluczowe zagadnienie dla zapewnienia ciągłości pracy zakładów gospodarki odpadami i przedsiębiorstw wod-kan. Jak to zrobić? Podczas webinarium „Pozytywne myślenie i dobra komunikacja – klucz do sukcesu w Twojej pracy w czasie epidemii” opowiedzą o tym praktycy.

Pracujemy z ludźmi i dla ludzi. Staramy się, aby zadania naszych spółek zostały wykonane jak najlepiej, a nasza praca zauważona. Dbamy też o naszych pracowników. Teraz musimy robić to w sposób szczególny.

Komunikacja i zaufanie

Codziennie komunikujemy się – ze sobą, ze współpracownikami, z przełożonymi i podwładnymi, z mediami i społecznością lokalną. Od jakości tej komunikacji zależy jak sprawnie będziemy funkcjonować, jak efektywne będą nasze zespoły i jak naszą pracę postrzegać będzie otoczenie.

Sposób postrzegania koronawirusa jako zagrożenia i obawy z nim związane kreują rzeczywistość, w której nasze firmy i organizacje stają wobec weryfikacji zaufania do nich ze strony społeczności lokalnej (klientów, petentów), instytucji i podmiotów, z którymi współpracujemy. Wymaga to określonych działań komunikacyjnych skierowanych zarówno do własnych pracowników, jak i otoczenia zewnętrznego.

Ten specyficzny czas skłania nas do refleksji, weryfikacji naszych dotychczasowych strategii i metod działania oraz zmian. Modyfikacji musimy również poddać nasze priorytety i cele.

Musimy chronić, zabezpieczać, przewidywać i liczymy ryzyka jakie niesie ze sobą sytuacja panująca na rynku.

Warto dbać o pracowników

Koniecznością jest myślenie o pracownikach na każdym szczeblu organizacji, bo kryzys w tej materii może zawitać i do naszego przedsiębiorstwa. Troska pracowników jest ważna, bo i dla nich sytuacja jest trudna. Jako firma udzielajmy mu wsparcia. Wtedy odpłaci się on zaangażowaniem.

Warto zobaczyć jak wsparcie i motywację pracowników realizują inne firmy z branży odpadowej i wod-kan. Wiele rozwiązań możemy zastosować szybciej i sprawniej, gdy wiemy że u innych się sprawdziły. A to może okazać się warunkiem zapewnienia ciągłości pracy naszych zakładów i firm.

Praktyczna wiedza

Podczas webinarim odpowiemy m.in. na pytania: jak radzić sobie ze stresem i kreatywnie rozwiązywać codzienne problemy; jak spojrzeć optymistycznie w przyszłość i być liderem,
sprawnie komunikować się w swoim zakładzie pracy i zarządzać zespołem w sytuacji kryzysu; jak sprawić, że praca przedsiębiorstwa będzie pozytywnie postrzegana przez sąsiadów, społeczność lokalną i media oraz w jaki sposób komunikować się z lokalnym społeczeństwem.

Jego uczestnicy dowiedzą się – na przykładzie case studies – w jaki sposób inne zakłady radzą sobie z komunikacja wewnętrzną i zewnętrzną.

Opowiedzą o tym m.in. Małgorzata Gotowska z Remondis Bydgoszcz i Elżbieta Olędzka-Koprowska z O.K.E.J. Pracownia.

Webinarium praktyczne odbędzie się we wtorek, 28 kwietnia br. Szczegółowy program można znaleźć na stronie komunikacja.abrys.pl.

Czytaj więcej

Skomentuj