Burmistrz Węgorzewa ogłosił przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 63, przy ul. Łuczańskiej i Konopki.

W ramach robót budowlanych zaplanowano wykonanie jeszcze w tym roku sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV wraz z przyłączami, o łącznej długości około 1500 mb oraz sieci wodociągowej o długości 238 mb. Inwestycja ma poprawić jakość życia mieszkańców tej części miasta, od dawna domagających się poprawy infrastruktury w tym zakresie.

Roboty zostaną wykonane za środki z budżetu gminy Węgorzewo, w ramach wieloletniego programu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Rejonie Wielkich Jezior Maurskich (w tym dokończenie MASTERPLANU) – Aglomeracja Węgorzewo 2007 – 2009”. Jeżeli zostaną spełnione wymogi formalne, gmina będzie ubiegała się o refundację wydatków ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

źródło: wegorzewo.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj