Premier Donald Tusk powołał Magdalenę Wilamowską na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Będzie odpowiadać m.in. za sprawy jednostek samorządu terytorialnego.

Magdalena Wilamowska ma 29 lat. Skończyła studia magisterskie na dwóch kierunkach – gospodarce przestrzennej i ochronie środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, robi doktorat na SGH z finansów lokalnych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zna środowisko samorządowe i zasady pracy w administracji rządowej: ostatnio w Unii Metropolii Polskich współpracowała ze skarbnikami największych miast polskich. Wcześniej pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ) oraz w Ośrodku Przetwarzania Informacji (przy programie Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).

Eko lokator Toruń

Była też asystentką naukową przy projekcie Governance for Sustainability realizowanym w ramach Szóstego Programu Ramowego UE na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej UW. 

źródło: mac.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj