Po ujawnieniu nowego składu rządu i nowo powstałego Ministerstwa Klimatu znany był tylko jego szef – Michał Kurtyka. Teraz poznaliśmy wiceministrów w resorcie.

Wiceministrowie klimatu w nowym rządzie to Małgorzata Golińska, Piotr Dziadzio i Sławomir Mazurek. To twarze znane z wcześniejszej pracy w Ministerstwie Środowiska. Dyrektorem generalnym resortu klimatu został Grzegorz Mroczek. Tak wynika z informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie Ministerstwa Klimatu.

Działalność Ministerstwa Klimatu obejmuje bardzo szeroki zakres, w tym przede wszystkim ochronę i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska – powietrza, przyrody ożywionej czy zasobów kopalin. Resort zajmie się także gospodarką odpadami, zrównoważonym rozwojem, polityką klimatyczną i zmianami klimatu oraz leśnictwem i łowiectwem.

Ministerstwu Klimatu będą podlegać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Prezes Państwowej Agencji Atomistyki. Resort zajmie się także nadzorem nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, monitorowaniem funkcjonowania systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce czy pośredniczeniem w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Lista wszystkich departamentów Ministerstwa Klimatu obejmuje:

 • Gabinet Polityczny Ministra
 • Departament Edukacji i Komunikacji
 • Departament Ekonomiczny
 • Departament Funduszy Ekologicznych
 • Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
 • Departament Gospodarki Odpadami
 • Departament Leśnictwa
 • Departament Nadzoru Geologicznego
 • Departament Ochrony Powietrza i Klimatu
 • Departament Ochrony Przyrody
 • Departament Polityki Surowcowej i Analiz
 • Departament Prawny
 • Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych
 • Departament Zarządzania Środowiskiem
 • Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro do spraw Prezydencji Konferencji Stron
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Finansowe
 • Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
 • Biuro Ministra

Ministerstwo Klimatu powstało 15 listopada 2019 r. w dniu powołania drugiego rządu Mateusza Morawieckiego. Ministrem został dotychczasowy sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Michał Kurtyka. Ministerstwo obecnie sprawuje obowiązki resortu środowiska. Rozdzielenie obu ministerstw będzie nadzorował minister – członek rady ministrów Michał Woś.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj