Przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego nowy rząd będzie liczył w sumie 20 resortów, czyli o cztery więcej niż dotychczas. Podzielone zostaje m.in. Ministerstwo Środowiska, na czele którego stanie Michał Woś. Powstaje w wyniku tego nowe Ministerstwo Klimatu z Michałem Kurtyką na czele.

Znika Ministerwo Energii, a do życia nowy rząd Mateusza Morawieckiego powołał Ministerstwo Klimatu. Przejmuje ono wiele kwestii znajdujących się do tej pory w gestii kilku innych resortów, w tym Ministerstwa Środowiska czy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. To ostatnie również zostaje zlikwidowane, ale dotychczasowa minister Jadwiga Emilewicz przejmuje nowo powstałe Ministerstwo Rozwoju.

Resort klimatu zajmie się m.in. zarządzaniem odnawialnymi źródłami energii, miksem energetycznym, programami “Czyste Powietrze” i “Mój prąd”, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, gospodarką odpadami oraz polityką obniżania emisji dwutlenku węgla.

Michał Kurtyka, szef nowego resortu, to absolwent paryskiej uczelni Ecole Polytechnique, amerykańskiego National Institute of Standards and Technologies, uniwersytetu w Louvain La Neuve w Belgii i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładał m.in. zarządzanie zmianą i ekonomię na Collegium Civitas oraz na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obronił pracę doktorską z zakresu restrukturyzacji polskich spółek energetycznych.

Karierę w administracji rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W 2016 r. został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był odpowiedzialny m.in. za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii oraz realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym.

Był pomysłodawcą „Planu rozwoju elektromobilności”, a następnie pilotował tworzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W 2018 r. przeszedł do Ministerstwa Środowiska. Został też powołany na pełnomocnika rządu ds. prezydencji COP24, czyli szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj