O ponad 424 mln euro (ok. 1,8 mld zł) zwiększył się wkład unijny do Programu Infrastruktura i Środowisko. Dodatkowe środki zasilą budżety już rozpoczętych konkursów, pozwolą też na rozpisanie nowych.

Jak informuje ministerstwo rozwoju regionalnego, dzięki nim dofinansowanie otrzymają również, zaawansowane w realizacji, projekty indywidualne z list rezerwowych. Dokonano również przesunięcia 332,4 mln  euro (ok. 1,4 mld zł) pomiędzy Priorytetami  w Programie. Zaproponowane przez Polskę zmiany zatwierdziła Komisja Europejska.

Zmiany wprowadzone do POIiŚ po przeglądzie śródokresowym uwzględniają podział dodatkowych środków UE w wysokości ponad 424 mln euro, w tym 157 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz 267 mln euro z tzw. „dostosowania technicznego”.

Na inne przedsięwzięcia przesunięto także 143,5 mln euro z puli środków na pomoc techniczną oraz 188,9 mln euro z puli na gospodarkę odpadami.

Część dodatkowych pieniędzy zostanie przeznaczona na zwiększenie budżetów trwających konkursów. Zasilone będą także nowe nabory wniosków, zwłaszcza na inwestycje w gospodarkę ściekową oraz wybrane obszary w sektorach kultury i szkolnictwa wyższego. Dodatkowe środki przeznaczone będą również na projekty indywidualne. Wsparte otrzymają te projekty rezerwowe, które są zaawansowane w realizacji oraz a nie mają dofinansowania ze względu na wyczerpanie pierwotnej puli środków.

W sektorze środowisko środki otrzymają projekty pierwotnie zamieszczone na liście rezerwowej (Gospodarka wodno-ściekowa), a które zostały przeniesione na listę podstawową. Dodatkowe środki zostaną także przyznane na projekty wyłonione w konkursie, którego ogłoszenie planowane jest na przełomie I i II kwartału 2012 r.

źródło: MRR

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj