Poznań dołączył do grona europejskich miast, które otrzymały grant unijnego programu Urbact na realizację projektu Health & Greenspace. Dzięki niemu w przestrzeni miejskiej Poznania pojawi się więcej zieleni.

Uzyskany przez miasto grant zostanie przeznaczony na przeprowadzenie rozwiązań, które w ciekawy sposób zwiększą ilość zieleni w przestrzeni miejskiej, co pozytywnie wpłynie nie tylko na poprawę jakości życia mieszkańców, ale także proces adaptacji miasta do zmian klimatycznych.

Program Urbact realizuje łącznie dziewięć europejskich miast – oprócz Poznania są to: Budapeszt (Węgry), Limerick (Irlandia), Espoo (Finlandia), Breda (Holandia), Tartu (Estonia), Messina (Włochy), Santa Pola (Hiszpania) i Suczewa (Rumunia). Uczestnicy projektu będą wymieniać się doświadczeniami. W każdym z nich zostanie utworzona Lokalna Grupa Urbact, która będzie współpracować przy tworzeniu, indywidualnych planów działania.

Tematem przewodnim dla stolicy Wielkopolski jest wykorzystanie błękitno-zielonej infrastruktury dla poprawy jakości życia w mieście. Poznań skupi się na tworzeniu nowych i otwieraniu istniejących terenów zieleni na mieszkańców, wpływając na ich zdrowie i adaptację miasta do zmian klimatu.

We wrześniu rozpoczęła się pierwsza faza projektu dotycząca “zielonej rewitalizacji”. 4 i 5 grudnia w Poznaniu gościli ekspert programu Tamás Kallay oraz przedstawiciele dzielnicy Budapesztu – lidera międzynarodowego projektu “Health & Greenspace. Zielone przestrzenie dla poprawy jakości życia”. Wizyta była okazją do przygotowania tzw. zintegrowanego planu działania oraz przeprowadzenia warsztatów dla przedstawicieli miejskich wydziałów i jednostek, zajmujących się przestrzenią.

Czytaj więcej

Skomentuj