W lipcu i sierpniu Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania będą prowadziły wspólną akcję, w ramach której 50 ulic zostanie dokładnie umytych, usunięte zostaną również ubytki w nawierzchni i odnowione malowane oznakowanie.

Na wybranych ulicach pojawi się tymczasowe oznakowanie – informujące kierowców o tym, że w danym dniu/dniach i we wskazanych godzinach nie będą mogli zaparkować samochodu, a w przypadku pozostawienia auta zostanie ono odholowane. W nocy bowiem pojawią się na niej ekipy, które odnowią oznakowanie poziome, naprawią ubytki, a zamiatarki i zmywarki oczyszczą z piasku i kurzu – w zależności od wskazań. To wspólna inicjatywa ZDMK i MPO.

Elastyczny harmonogram

Aby prace mogły przebiegać sprawnie, ustalony został harmonogram. Będzie on elastyczny, ponieważ do wykonywania robót konieczne są odpowiednie warunki pogodowe.

– Pilotażem objęte zostaną ulice znajdujące się na Obszarze Płatnego Parkowania. O zmianach kierowcy dowiedzą się z oznakowania. Nasi pracownicy tuż przed planowanymi pracami będą roznosili ulotki informacyjne. Planujemy też w najbliższy czwartek przeprowadzić spotkanie informacyjne dla zarządców nieruchomości. W ten sposób ekipy będą mogły sprawnie, w nocy wykonać zaplanowane roboty, a mieszkańcy będą z wyprzedzeniem poinformowani o tym, jak prace będą zorganizowane – podkreśla Piotr Trzepak, zastępca dyrektora ds. dróg w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Gdzie będą prowadzone prace?

Odpowiednie oznakowanie pojawi się w sumie na 50 ulicach. W dzielnicy I Stare Miasto będą to m.in. ulice: Retoryka, Batorego, Krowoderska, św. Filipa, Wielopole. W dzielnicy II Grzegórzki: Cystersów, Bandurskiego, Kieleckiej. W dzielnicy V Krowodrza: Kazimierza Wielkiego, Sienkiewicza, Cieszyńskiej. W dzielnicy VII Zwierzyniec: Senatorska i Dunin-Wąsowicza. W dzielnicy XIII Podgórze: Kalwaryjska i Józefińska. Wszystkie ulice sprawdź tutaj.

Sprzątanie ulic wpływa na jakość powietrza

Sprzątanie ulic korzystnie wpływa na jakość powietrza – potwierdzają to wyniki eksperymentu prowadzonego kilka lat temu na czterech ulicach Krakowa. Autorzy raportu, który powstawał we współpracy MPO z ekspertami z Politechniki Krakowskiej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przyznali, że analiza próbek z kolejnych dni jednoznacznie wskazała na znaczący spadek poziomu zanieczyszczeń, głównie czasową redukcję poziomu pyłów zawieszonych w powietrzu, zwłaszcza PM10.

Do podobnych wniosków doszedł również prof. Marian Mazur z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH, który przyznał, że emisja wtórna pyłów z ulic może powodować nawet 60 proc. stężenia pyłu PM10 w powietrzu. Przekonywał, że latem, kiedy pyły są suche, udział emisji wtórnej może wynosić nawet 50 proc. poziomu rejestrowanego stężenia PM10.

krakow.pl

Czytaj więcej

Skomentuj