Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”.

O dofinansowanie mogą się obiegać m.in. firmy, placówki naukowe i uczelnie wyższe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, administracja rządowa oraz Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. Do podziału w konkursie jest 3,9 mln euro.

Środki można pozyskać na budowę lub rozbudowę elektrowni wiatrowych z instalacją do przesyłu energii, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych z instalacją do przesyłu energii, urządzeń grzewczych opalanych biomasą z instalacją do przesyłu energii oraz urządzeń do produkcji energii z instalacją do przesyłu energii w oparciu o biomasę i biogaz, elektrowni wodnych o mocy do 10 MW z instalacją do przesyłu energii, urządzeń grzewczych zasilanych energią geotermiczną z instalacją do przesyłu energii, urządzeń do produkcji energii i instalacji do przesyłu energii w oparciu o inne typy odnawialnych źródeł energii, urządzeń i instalacji do produkcji i przesyłu energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu wykorzystujących OZE.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Projekty mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych. Termin składania wniosków upływa 28 września, a rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na styczeń 2013 roku.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj