W lipcu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisał umowy z beneficjentami realizującymi projekty w ramach Działania 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowywane są w nim przedsięwzięcia związane z rozbudową sieci kanalizacyjnych oraz budową oczyszczalni ścieków

Szczególne powody do radości mają mieszkańcy Odolanowa, w którym realizowany będzię projekt o największej wartości w tym Działaniu. Przewiduje on budowę oczyszczalni ścieków wraz z instalacją kanalizacyjną. Łączna wartość tej inwestycji przewyższa całoroczny budżet gminy. Powstanie nowej oczyszczalni ścieków jest koniecznością, gdyż stary obiekt nie spełnia obecnych standardów. Pozyskane w ramach WRPO środki unijne umożliwią uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie oraz objęcie siecą kanalizacyjną ponad 50 proc. mieszkańców gminy.

Podpisana przez  WFOŚiGW umowa z Gminą i Miastem Odolanów  przewiduje dofinansowanie projektu  „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów”, którego łaczny koszt wynosi 62,7 mln zł a wartość dofinansowania – 35,2 mln zł.

Z Gminą Krzymów  podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej części zachodniej Aglomeracji Krzymów”. Koszt całkowity przedsięwzięcia – 23,6 mln zł, wartość dofinansowania -12,2 mln zł.

Gmina Kotlin otrzyma dofinansowanie na przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki gm. Kotlin”. Koszt całkowity – 2,1 mln zł, a wartość dofinansowania – 1,7 mln zł.

Z Gminą Miłosław podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław – aglomeracja Miłosław (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo (kanalizacja, oczyszczalnia). Łączny koszt wynosi 30,6 mln zł, a wartość dofinansowania – 24,3 mln zł.

Z Gminą Miejska Górka została zawarta umowa na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki”. Koszty całkowite –  22,5 mln zł, a wartość dofinansowania – 14,8 mln zł.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej KOMOPAL sp. z o.o. w Opalenicy otrzyma dofinansowanie na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wojnowicach”. Koszt całkowity – 9,3 mln zł, a wartość dofinansowania – 5,9 mln zł.

Gmina Stawiszyn uzyska dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn i Długa Wieś Druga, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Wieś Druga”.  Koszty całkowite – 12,7 mln zł a dofinansowanie wyniesie 10,3 mln zł.

Z Gminą Żerków podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Żółkowie w oparciu o nowatorską technologię „Biogradex”. Koszty całkowite – 6,1 mln zł, a dofinansowanie 3,1 mln zł.

Umowa zawarta z Gminą Strzałkowo przewiduje dofinansowanie projektu. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo" o łącznej wartości 19,7 mln zł. Wartość dofinansowania wyniesie 12,5 mln zł.

Z Gminą Zbąszyń podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Nądni” o łacznej wartości 7,4 mln zł. Wartość dofinansowania wyniesie 4,6 mln zł.

Zgodnie z podpisaną umową Gmina Łęka Opatowska otrzyma dofinansowanie do projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów w gminie Łęka Opatowska”. Koszty całkowite wynoszą 5,3 mln zł a wartość dofinansowania 3,6 mln zł.

Umowa zawarta z Gminą Dobrzyca  określa dofinansowanie do projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Dobrzyca” w wysokości 12,6 mln zł. Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 14,8 mln zł.

źródło: wfosgw.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj