Mieszkańcy wielkopolskiej Mosiny zdecydują o losie burmistrza Przemysława Mielocha w referendum. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum przyjęła rada miejska Mosiny. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 18 z 21 radnych, przeciwko były dwie osoby, zaś jedna wstrzymała się od głosu.

Sesja Rady Miejskiej w Mosinie odbyła się we wtorek; w środę o sprawie poinformowały lokalne media. Jak przypomniała “Gazeta Mosińsko-Puszczykowska”, powodem złożenia projektu uchwały w sprawie zorganizowania referendum było nieudzielenie burmistrzowi przez Radę Miejską wotum zaufania przez trzy kolejne lata.

Burmistrz wydał oświadczenie

Burmistrz w trakcie sesji wygłosił oświadczenie, które w środę opublikowane zostało na stronie internetowej gminy. Burmistrz podkreślił w nim, że Rada Miejska w Mosinie proceduje podjęcie uchwały po 4 latach od wyborów oraz na rok przed kolejnymi wyborami.

– Znajdujemy się na początku kryzysu, którego rozmiarów i czasu trwania nie znamy. Dotyka on cały świat, Polskę i naszą gminę. Nie żyjemy w oderwaniu od reszty świata, ale mieliśmy narzędzia, aby zminimalizować skutki tego kryzysu. Gmina będzie miała uszczuplone dochody, zwiększone wydatki, część naszych mieszkańców będzie traciła pracę lub będzie zamykała firmy. Możliwym działaniem było umożliwianie powstawania nowych firm, z których część może by przetrwała kryzys. Składałem propozycje na etapie studium uwarunkowań, jak i planów miejscowych, ale nie spotykały się z pozytywną odpowiedzią Rady Miejskiej – wskazał.

Dodał, że “skutki nadciągającego kryzysu będziemy widzieli za rok, akurat w czasie wyborów”.

– Wtedy będziemy mogli ocenić, choćby w porównaniu do innych gmin, na ile nasza gmina będzie mogła sprostać wymogom kryzysu. A przed nami, w najbliższych miesiącach starania o to, aby ta zima wraz z gwałtownie rosnącymi cenami nośników energii, w jak najmniejszym stopniu odbiła się na funkcjonowaniu samorządu, wszystkich instytucji i placówek samorządowych oraz każdego mieszkańca Gminy Mosina – dodał Mieloch.

Odniesienie się do zarzutów

W oświadczeniu burmistrz odniósł się także szczegółowo do zarzutów, jakie były podejmowane w czasie dyskusji na sesji 29 czerwca 2022 r., nad uchwałami o udzieleniu wotum zaufania i udzieleniu absolutorium.

“Gazeta Mosińsko-Puszczykowska” podała, że “uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia jej przez radę”. Teraz przewodniczący Rady Miejskiej zobowiązany jest do przekazania uchwały Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym, uchwała niezwłocznie musi zostać opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podlega rozplakatowaniu na terenie gminy Mosina.

Dodano, że referendum ma się odbyć się w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 dniu od opublikowania uchwały w dzienniku urzędowym.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj