W Tarnowie zebrano 3 tony odpadów podczas dziewiątej edycji akcji „Wiosenne sprzątanie Wątoku”. Wzięło w nim udział 250 osób.

Byli to uczniowie z Szkoły Podstawowej Nr 15, Gimnazjum Nr 1, Liceum Ogólnokształcącego nr 4, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych i Ochotniczego Hufca Pracy. Uczniowie wspólnie sprzątali brzeg Wątoku przepływający przez Tarnów a także otoczenie zbiornika wodnego Kantoria przy ul. Piłsudskiego.

W akcji uczestniczyli również osadzeni z Zakładu Karnego w Mościcach, którzy wysprzątali tereny przy rzece Biała poniżej ujścia Starego Wątoku i w rejonie ulicy Kassali.

– Wszystko przebiegło sprawnie. Zebraliśmy około 3 tony odpadów. To 2 tony mniej niż w roku ubiegłym. Najczęściej „wyławiane” odpady to: opakowania kartonowe, butelki plastikowe i szklane, worki foliowe, puszki metalowe, zdarzały się też szmaty, stare wiadra, skrzynki plastikowe. Były też fragmenty sprzętów wyposażenia mieszkań, kawałki opon, szkło okienne. Nie spotyka się już odpadów niebezpiecznych lub szczególnie uciążliwych takich jak zużyte akumulatory, oleje, części maszyn i urządzeń, których wiele znajdowano wcześniej – informuje Marek Kaczanowski, kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.

Dla uczestników imprezy, sprzątanie było lekcją przyrody w terenie. W jego trakcie widzieli ślady żerowania i bytowania bobrów, które zadomowiły się nad Wątokiem czy stado młodych saren.

źródło: tarnow.pl

Czytaj więcej

Skomentuj