1 / 2

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku kontynuuje działania służące ochronie przeciwpowodziowej. Właśnie rozpoczęły się prace związane z budową systemu monitoringu wizyjnego. Wykonawcą zadania wartego blisko 1,8 mln zł. została firma Telsat.

Monitorowanie stanu ryzyka powodziowego oraz dozór w sytuacjach zagrożenia w ramach projektu ,,Rozwój systemu GeoSMoRP – budowa monitoringu wizyjnego” realizowane będzie za pośrednictwem dziewięciu kamer umiejscowionych wzdłuż Wisły od Torunia do ujścia rzeki. Zadaniem urządzeń będzie stały podgląd (w czasie rzeczywistym) koryta Wisły, w tym stanu wód, zlodzenia rzeki i miejsc zatorogennych, a także położenia lodołamaczy podczas prowadzenia akcji lodołamania.

Kamery zamontowane zostaną na mostach i innych ważnych obiektach hydrologicznych. Ich lokalizację wybrano uwzględniając miejsca najważniejsze z punktu widzenia ochrony przeciw powodziom. Były to m.in. obszary z zabudową mocno zbliżoną do koryta rzek czy bez kompleksowej regulacji hydrotechnicznej.

Punkty monitoringu zaplanowano na następujących obiektach: most drogowy w Toruniu, most drogowo-kolejowy w Fordonie, most drogowy w Chełmnie, most drogowo-kolejowy w Grudziądzu, most drogowy koło Kwidzyna, śluza w Białej Górze, most drogowy w Tczewie, most drogowy w Kiezmarku oraz falochron wschodni na ujściu Wisły.

Monitoring zostanie zintegrowany z działającym od lipca 2013 r. geoinformatycznym systemem GeoSMoRP. Za jego pośrednictwem odbywać się będzie przesyłanie obrazu i sterowanie kamerami. GeoSMoRP to portal internetowy umożliwiający wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie oraz analizę danych zebranych w ramach monitoringu ryzyka powodziowego na Żuławach. W ramach inwestycji powstanie również mobilna aplikacja tego systemu. Wykonawca ma czas na realizację zadań do końca września 2015 r.

Oba przedsięwzięcia przeprowadzane są w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ma on na celu m.in. odbudowę i modernizację systemu ochrony przeciwpowodziowej, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami oraz zatrzymanie procesu peryferyzacji obszaru Żuław.

[poll id=”4″]

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj