Zakończono budowę kanalizacji w gminie Jasło, realizowaną w ramach grupowego projektu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki pn. “Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”.

Inwestycja objęła  budowę 190 km sieci kanalizacyjnej w 11 sołectwach i dwóch oczyszczalni ścieków w miejscowości Szebnie i Trzcinica. Inwestycja realizowana była od 2007r. a koszt przygotowania i wykonania przekracza 60 mln zł. Realizacja zadania  była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w wysokości 84 % kosztów budowy. Pozostałe koszty jako udział własny pochodzą z budżetu gminy.

4 marca 2010 r. w Trzcinicy została oficjalnie otwarta jedna z dwóch oczyszczalni ścieków z terenu gminy Jasło. Oczyszczalnia pracuje w technologii SBR (Sekwencyjny Reaktor Biologiczny). Posiada wydajność 900 metrów sześciennych na dobę i obsługuje 6 tys. mieszkańców z sołectw Trzcinica i Osobnica. Ścieki płyną do oczyszczalni kolektorami sanitarnymi o łącznej długości 91,4 km.

źródło: gminajaslo.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj