Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku otrzyma dotację z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozbudowę sieci kanalizacyjnej we Włocławku.

Całkowity koszt projektu wynosi ponad 56 mln zł. Rolę Instytucji Wdrażającej w procesie przyznawania dotacji i realizacji projektu pełni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku otrzymało Potwierdzenie przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. W środę 20 stycznia 2010 r. w Toruniu, w Sali Malinowej Dworu Artusa, podpisana zostanie umowa. Całkowity koszt kwalifikowany projektu wynosi 56,7 mln zł, w tym wartość przewidywanego dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi  maksymalnie 28,5 mln zł.  Projekt będzie realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku na terenie gminy Miasta Włocławek.

Projekt realizowany przez MPWiK obejmuje budowę ponad 15 km kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją 2 i budową 5 przepompowni ścieków, modernizację i rozbudowę Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” z systemem monitoringu sieci wodociągowej, modernizację i przebudowę Głównej Przepompowni Ścieków oraz dostawę i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieciową z wykorzystaniem technologii GIS. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej przyłączonych zostanie przeszło 3 tys. mieszkańców, w wyniku czego stopień skanalizowania aglomeracji osiągnie wskaźnik ponad 92%.

źródło: WFOŚiGW w Toruniu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj