Taryfy w roku 2021 to będzie wyzwanie – mówi Łukasz Ciszewski, radca prawny i wspólnik w kancelarii Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy. I dodaje, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz gminy powinny jak najszybciej rozpocząć solidne przygotowania do złożenia wniosku.

– Wszyscy zdawali sobie sprawę, że w 2018 r. po stronie organu regulacyjnego nie było wtedy ani odpowiednich mocy przerobowych, ani odpowiedniego stopnia profesjonalizmu, żeby te wnioski taryfowe szczególnie wnikliwie weryfikować. – W większości przedsiębiorstw wnioski taryfowe zostały zweryfikowane i zatwierdzone „dość łagodnie” – ocenił Łukasz Ciszewski podczas tegorocznego kongresu Envicon.

– A fakt jest też taki, że nie wszystkie były „najwyższej jakości”. I to jest sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę teraz – mówił.

Regulator coraz bardziej skrupulatny

Od roku 2018 minęły raptem trzy lata, jednak przez ten czas w funkcjonowaniu regulatora, czyli PGW Wody Polskie oraz poszczególnych RZGW, wiele się zmieniło.

Obecnie RZGW – jako organy zatwierdzające taryfy – są bardziej profesjonalne. Pracownicy posiadają znacznie większą świadomość dotyczących przepisów, uwarunkowania taryf, itp. – Przez to dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych są to „godni przeciwnicy” – stwierdził Ciszewski.

Przez lata zmieniły się także uwarunkowania gospodarcze. Taryfy kalkulowane są na podstawie kosztów historycznych – ostatniego pełnego roku obowiązywania dotychczasowej taryfy, przemnożonej przez wskaźnik zaanonsowane w rozporządzeniu taryfowym. Ale życie i ekonomia są bogatsze niż przemnażanie wniosków przez wskaźniki, dlatego rozporządzenie pozawala dodać do tych kosztów również koszty realizacji planu modernizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju sieci oraz zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.

– Jeśli wiemy, że koszty będą rosły w inny sposób niż te przemnożone historycznych kosztów przez wskaźnik, wtedy we wniosku taryfowym powinniśmy organowi regulacyjnemu udowodnić, że tak rzeczywiście będzie – przekonywał prawnik. Problem w tym, że udowodnienie tego może okazać się niełatwe. Także dla gmin.

Setki gmin ma problemy z wnioskami taryfowymi

Obecnie w Polsce działa około 700 spółek wodociągowo-kanalizacyjnych (część prowadzi działalność na terenie kilku gmin). Oznacza to, zdecydowana większość spośród 2,5 tys. gmin prowadzi działalność wod-kan poprzez wyodrębnione referaty w urzędach lub wyodrębnione jednostki budżetowe. – Praktyka tych ostatnich lat wskazuje, że gminy mają ogromne problemy z przygotowaniem prawidłowych wniosków taryfowych – mówił Ciszewski.

Jakie ewentualne podwyżki zostaną zaakceptowane przez RZGW, a jakie mogą spotkać sie z odmową zatwierdzenia? Na co jeszcze zwrócić uwagę przy sporządzaniu wniosku taryfowego? O tym będzie można dowiedzieć się podczas webinarium “Prawo wod-kan w praktyce. Nowe wnioski taryfowe”, które odbędzie się w dniach 2-3 listopada.

Program webinarium dostępny TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj