Częstochowska oczyszczalnia ścieków Warta złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na likwidację szkód po majowej powodzi. Swoje straty wstępnie szacuje na 425 tys. zł.

Najbardziej ucierpiało dno rzeki Kucelinki pod kolektorami – zostało wypłukane. Wody powierzchniowe zniszczyły też nawierzchnię dróg przy oczyszczalni w Dźbowie. Do strat oczyszczalnia zaliczyła także mniejsze ilości wyprodukowanego biogazu z powodu rozcieńczonych ścieków.
Z środków funduszu na naprawę szkód powodziowych w tym roku przeznaczonych może zostać ponad 60 mln zł, przede wszystkim na infrastrukturę środowiskową i wodno-ściekową np. na zniszczone ujęcia wody, sieci kanalizacyjne lub zalane oczyszczalnie ścieków oraz składowiska odpadów.

Źródło informacji: Gazeta Wyborcza Częstochowa

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj